Ved å legge inn noen enkle nøkkeldata kan du finne ut det
meste om ved, energi og peisfyring. Du kan også
sammenligne ved og ovner.